Bestuur Stichting Praemium Erasmianum

 • Zijne Majesteit de Koning
  Regent
   
 • Jet de Ranitz
  Voorzitter
  Voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Inholland
 • Xandra Schutte
  Vicevoorzitter
  Hoofdredacteur De Groene Amsterdammer
 • Tom de Swaan
  Penningmeester
  President-commissaris ABN AMRO Bank
 • Barnita Bagchi
  Literatuurwetenschapper, Universiteit Utrecht
 • Andreas Blühm
  Directeur Groninger Museum
 • Désanne van Brederode
  Filosoof, publicist
 • Naomi Ellemers
  Hoogleraar Sociale Organisatiepsychologie, Universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht
 • Mieke Gerritzen
  Ontwerper / curator
 • Bregtje van der Haak
  Documentairemaker, journalist
 • Bas ter Haar Romeny
  Hoogleraar Oude geschiedenis van het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Rick Lawson
  Hoogleraar Europees Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden
 • Jos de Mul
  Hoogleraar Wijsgerige Antropologie, Faculteit Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Nazmiye Oral
  Actrice / auteur
 • Henk Scholten
  Directeur Zuiderstrandtheater, Den Haag
 • Ed Spanjaard
  Dirigent
   
 • Waarnemer:
  Jan Snoek, namens Zijne Majesteit de Koning

Bureau
Shanti van Dam, directeur
Lucia Aalbers, secretaris
Jasmijn Kooijmans, bureaumedewerker