Bestuur Stichting Praemium Erasmianum

 • Zijne Majesteit de Koning
  Regent
   
 • Ernst Hirsch Ballin
  Voorzitter
  Rechtsgeleerde
 • Jet de Ranitz
  Vice-voorzitter
  Voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Inholland
 • Tom de Swaan
  Penningmeester
  Voorzitter RvC Van Lanschot Bankiers
 • Barnita Bagchi
  Literatuurwetenschapper, Universiteit Utrecht
 • Désanne van Brederode
  Filosoof, publicist
 • Naomi Ellemers
  Hoogleraar Sociale Organisatiepsychologie, Universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht
 • Maria Grever
  Hoogleraar Theorie en Methoden van de Maatschappijgeschiedenis, directeur Centrum voor Historische Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Bregtje van der Haak
  Documentairemaker, journalist
 • Bas ter Haar Romeny
  Hoogleraar Oude geschiedenis van het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Fouad Laroui
  Hoogleraar Franse en Arabische literatuur, Universiteit van Amsterdam, publicist
 • Rick Lawson
  Hoogleraar Europees Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden
 • Axel Rüger
  Directeur Van Gogh Museum
 • Henk Scholten
  Directeur Dr Anton Philipszaal/Lucent Danstheater
 • Xandra Schutte
  Hoofdredacteur De Groene Amsterdammer
 • Ed Spanjaard
  Dirigent
 • Frank van Vree
  Decaan, hoogleraar Journalistiek en Cultuur, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
   
 • Waarnemer:
  Jan Snoek, namens Zijne Majesteit de Koning

Bureau
Shanti van Dam, directeur
Lucia Aalbers, secretaris
Maral Khajeh, medewerker