Dissertatieprijzen

Naam:
Evert van der Zweerde
Jaar:
1995
Dissertatie:
Soviet Philosophy - the Ideology and the Handmaid. A Historical and Critical Analysis of Soviet Philosophy, with a Case-Study into Soviet History of Philosophy

In tegenstelling tot de gebruikelijke aanpak, beschrijft, beoordeelt en bekritiseert de auteur sovjetfilosofie niet vanuit 'de' Westerse filosofie, noch vanuit enigerlei andere gegeven standaard. De inzet is dat filosofie een arbeid is en blijft die alleen uit eigen naam gepraktizeerd kan worden en daarom altijd individueel is. Sovjetfilosofie is, ondanks en deels zelfs dankzij alle onderdrukkking en ideologie, een vindplaats van ideeën en concepties die hun plaats in de filosofie van onze wereld nog moeten vinden. Het eerste deel van het proefschrift bevat een beknopte geschiedenis van de sovjetfilosofie en een kritische analyse van het fenomeen sovjetfilosofie. Het tweede deel concretiseert deze analyse in een uitvoerige studie van één van de specialismen, de filosofiegeschiedschrijving, waarbij vruchtbaar gebruik gemaakt wordt van door sovjetfilosofen zelf ontwikkelde theorieën.

Voordracht: Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit Wijsbegeerte
Promotor: Prof. dr M.L.J. Karskens