Dissertatieprijzen

Naam:
Roeland W.N.M. van Hout
Jaar:
1990
Dissertatie:
De structuur van taalvariatie. Een sociolinguïstisch onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen

Voordracht: Radboud Universiteit Nijmegen