Dissertatieprijzen

Naam:
Tim Houwen
Jaar:
2015
Dissertatie:
Reclaiming Power for the People. Populism in Democracy.

Promotoren: prof. dr E. van der Zweerde en prof. dr P.J.M. van Tongeren
Voordracht: Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie
Populisme is een verschijnsel dat nauwelijks meer is weg te denken uit de hedendaagse politiek. In dit proefschrift wordt een politiek-filosofische analyse gegeven van dit verschijnsel. Het onderzoek stelt de vraag hoe populisme samenhangt met de representatieve democratie. Het kiest daarbij een benadering vanuit een bredere context, namelijk van populistische stromingen in Europa en in de rest van de wereld. Tim Houwen stelt vast dat populisme twee gezichten heeft: Aan de ene kant worden populistische politici en programmapunten gezien als een grote bedreiging, aan de andere kant tooit men zich met het woord populist als een geuzennaam. Het proefschrift zoekt de nuance en de historische relativering en is daar heel goed in geslaagd.

Biografie
Tim Houwen (Sevenum, 1982) studeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Agder in Noorwegen. Ook studeerde hij Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn studies werkte hij als promovendus bij de afdeling Praktische Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor zijn promotieonderzoek verbleef hij enkele maanden in Brighton (Sussex European Institute, Universiteit van Sussex). In 2013 promoveerde hij op een politiek-filosofisch onderzoek naar het begrip populisme en de spanningsverhouding tussen populisme en de moderne representatieve democratie. Tim Houwen is momenteel werkzaam als studievoorlichter Filosofie en als docent Praktische Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.