Dissertatieprijzen

Naam:
Josse G. Klijnsma
Jaar:
2015
Dissertatie:
Contract Law as Fairness. A Rawlsian Perspective on the Position of SMEs in European contract law.

Promotor: Prof. dr M.W. Hesselink
Copromotor: Dr C. Mak
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de Selectiecommissie
In het contractenrecht wordt de consument op allerlei manieren beschermd, omdat hij zich tegenover de wederpartij in een kwetsbare positie kan bevinden. Zo kan een bedrijf zich niet zonder meer op de 'kleine lettertjes' in een overeenkomst beroepen, ook al heeft de klant daarvoor getekend. Deze bescherming van consumenten geldt niet voor rechtspersonen – maar hoe eerlijk is dat, als je weet dat veel bedrijfjes heel klein zijn en in wezen niet veel van consumenten verschillen? Aan de hand van de bekende theorieën van de Amerikaanse filosoof John Rawls wordt dit onderscheid, dat ook in het Europese contractenrecht bestaat, tegen het licht gehouden. Josse Klijnsma heeft een model ontwikkeld om de positie van het midden- en kleinbedrijf op een eerlijke manier te regelen. Een verfrissend boek, waarin het privaatrecht wordt geconfronteerd met de rechtsfilosofie – en dat is een ongebruikelijke combinatie. Het boek is geschreven in een korte, lucide stijl, en dat is – naar de mening van de commissie – opvallend in de praktijk van juridische proefschriften.

Biografie
Josse Klijnsma (Amsterdam, 1986) begon in 2005 met de studies Rechten en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Na het afronden van beide Bachelor studies studeerde hij via een uitwisselingsprogramma aan de NYU School of Law. In 2010 voltooide hij zijn Master Europees Privaatrecht, en in 2012 rondde hij zijn Master Wijsbegeerte af - beide cum laude - aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna was hij van 2011 tot 2014 als promovendus verbonden aan het Centre for the Study of European Contract Law van de Universiteit van Amsterdam. In dit kader bracht hij een half jaar door als Visiting Researcher aan Harvard Law School. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de positie van het midden- en kleinbedrijf in het Europees contractenrecht vanuit het perspectief van filosoof John Rawls. Klijnsma heeft Rawls’ politieke filosofie, Justice as Fairness, gebruikt om normatief te kijken naar de regels van het contractenrecht. Dit normatief kader heeft hij gebruikt om de regels voor het MKB in het Europees contractenrecht onder de loep te nemen. In juni 2014 verdedigde hij zijn proefschrift cum laude aan de UvA. Sinds september 2014 werkt hij als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam.