Dissertatieprijzen

Naam:
Tineke Rooijakkers
Jaar:
2017
Dissertatie:
Dress Norms and Markers: A Comparative Study of Coptic Identity and Dress in the Past and Present.

Promotor: Prof. dr. B. ter Haar Romeny
Copromotor: Dr. M. Immerzeel, Dr. G. Vogelsang-Eastwood
Voordracht: Vrije Universiteit, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie
This dissertation stands out in its combination of archaeological and anthropological approaches to the important element of dress as an identity marker. It offers fascinating insights into Coptic life in everyday Egypt in the late antique/medieval and contemporary period. Insights about how dress works across the public and the private spheres. The aim of understanding the role of dress in the construction of a religious group identity is being delved into by the author in a very elaborate and conscientious manner, only to emerge out of the dusty rubble with a crystal clear comparative analysis. Remarkably, the argument that emerges about ‘difference’, is it not being the primary marker of Coptic dress in relation to the Muslim community. This highly readable book, beautifully presented, goes beyond its specific topic in making us think about conceptions of minority populations in general, and gender roles through the ages in particular.

Biografie
Tineke Rooijakkers is gespecialiseerd in de sociale rol van kleding, met name in relatie tot identiteit, in zowel het heden als het verleden. Ze behaalde haar Research Master in archeologie in 2008 (cum laude). In haar thesis keek ze al voorbij disciplinaire grenzen met haar onderzoek naar de ontwikkeling van de tuniek in Egypte van de faraonische tot en met de Bijzantijnse periode. Gedurende haar studies werkte ze ook in het Textile Research Centre in Leiden, voornamelijk met de collectie hedendaagse kleding uit het Midden-Oosten, en heeft ze bijgedragen aan de totstandkoming van meerdere tentoonstellingen. Haar PhD project aan de Universiteit Leiden (Religiewetenschappen) combineerde haar interesse in de moderne kleding met haar specialisatie in archeologisch textielen. Voor dit onderzoek heeft ze textielen bestudeerd in verscheidene musea in Europa, Groot-Britannië en de VS, en heeft ze antropologisch veldwerk verricht in Egypte, Nederland en de VS. Ze heeft haar dissertatie verdedigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude). Haar onderzoek fungeerde als pilotstudie voor het NWO-gefinancierde project Fitting in/Standing out: Comparing Majority and Minority Dress Codes among Egyptian Muslims and Christians, waarin ze momenteel is aangesteld als postdoc. In september 2017 zal ze een nieuw project beginnen aan de University College London (Anthropologie, Material Culture) met een Rubicon subsidie.