Dissertatieprijzen

Naam:
Pepijn Corduwener
Jaar:
2018
Dissertatie:
The problem of democracy in Europe. Conflicting and converging conceptions of democracy in France, West Germany and Italy, 1945-1989.

Promotor: Prof. dr. I. de Haan
Voordracht: Universiteit Utrecht, Faculteit der Geesteswetenschappen
 

Overwegingen van de selectiecommissie
Dit onderzoek naar concepties van democratie na de Tweede Wereldoorlog in drie landen -Italië, Frankrijk en West-Duitsland- is van evidente internationale betekenis. Het sterke en originele van dit boek zit hem in dit nieuwe vergelijkende perspectief. Er is al wel veel onderzoek per land gedaan, maar niet of nauwelijks systematisch vergelijkend onderzoek op deze schaal. Corduwener heeft het aangedurfd deze klus op zich te nemen, en naar de mening van de jury met groot succes.
Zo laat de auteur voor het eerst zien dat de concepties van democratie direct na de oorlog in de drie landen toch vrij sterk verschilden, ondanks het feit dat met de mond min of meer hetzelfde beleden leek te worden. Het klassieke beeld van de na-oorlogse democratie wordt daarmee op uiterst heldere wijze bijgesteld. Veel van de huidige zorgen blijken diepe wortels te hebben, en dat maakt het ook tot een actueel boek.
Corduweners’ kennis van de bronnen is indrukwekkend. Daarbij is het boek zeer helder en leesbaar, ook voor de niet-specialist. Er is natuurlijk sprake van een grote hoeveelheid details, maar de lijn van het betoog blijft steeds zeer duidelijk en er worden nooit schakels in redeneringen gemist of juist overbodige feiten genoemd. Dankzij sterke analyses en een trefzeker gevoel voor wat hoofd- en bijzaken zijn, is het een mooi en rijp historisch narratief geworden.


Biografie
Pepijn Corduwener (Amersfoort, 1986) studeerde geschiedenis en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en University College Londen. In 2016 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift dat onderzocht hoe politieke elites na de crisis van het Interbellum de democratie opnieuw uitvonden in naoorlogs Frankrijk, Duitsland en Italië. Het werd uitgegeven door Routledge onder de titel The Problem of Democracy in Postwar Europe. Sinds zijn promotie werkt hij als Universitair Docent bij de afdeling Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In 2017 kreeg hij een VENI-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor een vergelijkend onderzoeksproject naar de opkomst en crisis van de volkspartijen in twintigste-eeuws Europa.