Dissertatieprijzen

Naam:
Eva Meijer
Jaar:
2018
Dissertatie:
Political animal voices.

Promotor: Prof. dr. H.Y.M. Jansen
Copromotor: Dr. R. Celikates
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen

Biografie
Eva Meijer is kunstenaar, filosoof, muzikant en schrijver. Ze promoveerde eind vorig jaar met het proefschrift Political animal voices aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook lesgeeft. Ze is voorzitter van de OZSW werkgroep dierethiek en oprichter van Minding Animals Nederland. Recent verschenen de roman Het vogelhuis, over vogelonderzoeker Len Howard, en het essay De soldaat was een dolfijn, over politieke dieren en dierenpolitiek. Meer informatie is te vinden op www.evameijer.nl.