Dissertatieprijzen

Naam:
Antoine C. Buyse
Jaar:
2008
Dissertatie:
Post-Conflict Housing Restitution. The European human rights perspective, with a case study on Bosnia and Herzegovina

Kan het recht een oplossing bieden bij het probleem van de positie van mensen die tijdens nationale of internationale conflicten van huis en haard worden verdreven. Biedt het recht voldoende mogelijkheden, hetzij in de vorm van wetgeving, jurisprudentie of internationaal rechtelijke regels, om aan de verdrevenen teruggaaf te bevorderen of voldoende compensatie te verschaffen.

Promotor: Prof. dr R.A. Lawson, Prof. mr Th.C. van Boven (referent)
Voordracht: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden