Dissertatieprijzen

Naam:
Lars G. Tummers
Jaar:
2014
Dissertatie:
Policy Alienation. Analyzing the Experiences of Public Professionals with New Policies.

Promotores: Prof. dr V.J.J.M. Bekkers, Prof. dr A.J. Steijn
Co-promotor: dr S. van Thiel
Voordracht: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit

Overwegingen van de Selectiecommissie
Het promotieonderzoek van Lars Tummers begint bij een belangrijk en actueel maatschappelijk vraagstuk, namelijk dat van het nieuwe concept beleidsvervreemding. De vraag is hoe het gedrag van professionals van invloed is op de effectiviteit van beleid, bij voorbeeld wanneer die professionals dat beleid zinloos vinden. Het concept van beleidsvervreemding is niet alleen bruikbaar binnen de bestuurskunde maar ook bijvoorbeeld sociologie, gezondheidswetenschappen, het onderwijs en de organisatiewetenschappen. Het heeft zodoende een breed toegepast belang. Het onderzoek is theoretisch vernieuwend en is ook methodologisch en empirisch sterk. Wij zijn blij dat we een bestuurskundig proefschrift kunnen bekronen met de studieprijs.

Biografie
Lars Tummers studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en de Università Bocconi in Milaan (Master Strategisch Management, 2005). Ook studeerde hij bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Research Master Public Administration & Organizational Sciences, 2007). Na zijn studies werkte hij tegelijkertijd als promovendus bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en als organisatieadviseur bij PricewaterhouseCoopers. In 2012 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over de problemen van publieke professionals met overheidsbeleid. Dit beschreef hij met het nieuwe concept ‘beleidsvervreemding’. Momenteel werkt Lars Tummers als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en is hij als gastonderzoeker verbonden aan de University of California, Berkeley. Hij is geïnteresseerd in overheidsbeleid en de managementvragen die hierbij komen kijken. Vragen zoals: Waarom vertonen professionals weerstand tegen beleid? Wat is de rol van leiderschap bij de invoering van innovaties in de publieke sector? Hoe gaan professionals om met stressvolle situaties bij beleidsimplementatie, zoals wanneer een burger agressief wordt als de politieagent een bon uitschrijft? Deze vragen onderzoekt hij met een combinatie van bestuurskundige en psychologische literatuur.