Research Prizes

Naam:
Clé M. Lesger
Year:
1991
PhD dissertation:
Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd