Erasmus

Erasmus was een wereldburger, met een universele levensbeschouwing: kennis gaat boven onwetendheid, orde boven chaos. Menselijkheid is van grotere waarde dan enig dogma. Wezenlijk doel van zijn studies was te komen tot een beter begrip van menselijkheid. Hij streefde naar een menslievende filosofie, verdedigde de onkreukbaarheid van het intellect en bepleitte gematigdheid en tolerantie.

Tot zijn belangrijkste werken behoren de Adagia of Spreekwoorden, het Handboek voor een Christenstrijder, de Lof der Zotheid, de Colloquia en een uitgave van het Nieuwe Testament op basis van de oorspronkelijke Griekse tekst.

Klik hier voor meer informatie over het leven en werk van Erasmus