In memoriam Max Sparreboom

31 augustus 2016

image

Op 30 augustus 2016 is Max Sparreboom, oud-directeur van de Stichting Praemium Erasmianum, op 65-jarige leeftijd overleden.

Max Sparreboom was directeur van onze stichting van 1999 tot 2015. Hij was in januari 2016 met pensioen gegaan en verheugde zich erop om samen met zijn vriendin Marianne mooie reizen te maken en zich te wijden aan zijn vele interesses, met name op het vlak van de biologie en de natuurwetenschappen. Helaas was hem daar slechts korte tijd voor gegund.

In de 16 jaar waarin hij zich voor de Erasmusprijs heeft ingezet, heeft hij op uiterst zorgvuldige wijze leiding gegeven aan de stichting. Met tomeloze nieuwsgierigheid en onvermoeibare inzet, bracht hij ieder jaar de prijswinnaars en hun werk over het voetlicht. Hij begeleidde hen op een persoonlijke manier en organiseerde een keur aan evenementen met de prijswinnaars. Daarbij stelde hij zichzelf volledig in dienst van de laureaten en de prijsgebieden, hoe verschillend deze ook konden zijn. Inhoud en kwaliteit stonden bij hem altijd voorop.

De stichting is hem veel dank verschuldigd en gedenkt hem met groot respect en waardering.

Namens het bestuur en het bureau van de stichting:
Martijn Sanders, voorzitter
Shanti van Dam, directeur