Wijziging bestuurssamenstelling

22 januari 2018

Op 20 januari 2018 heeft de voorzitter van het bestuur van de Praemium Erasmianum, prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin, zijn werkzaamheden voor de stichting beëindigd. Het bestuur is de heer Hirsch Ballin zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de prijs. Vanaf 20 januari treden de vicevoorzitter (mevrouw drs. G.M.C. de Ranitz) en de penningmeester (T. de Swaan) als waarnemer op.