Erasmusprijs 2015 naar Wikipedia

15 januari 2015
De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2015 toegekend aan Wikipedia.

Wikipedia ontvangt de prijs omdat zij de verspreiding van kennis heeft bevorderd door een allesomvattende, voor ieder toegankelijke encyclopedie op te zetten. De initiatiefnemers van Wikipedia hebben daarvoor een nieuwe en effectieve democratische vorm ontworpen. De prijs wordt in het bijzonder toegekend aan Wikipedia als community - de gezamenlijke onderneming van tienduizenden vrijwilligers die, wereldwijd, helpen vorm te geven aan dit initiatief.

Sandra Rientjes, Directeur Wikimedia Nederland: "We weten dat Wikipedia ook in Nederland voor heel veel mensen een van de belangrijkste bronnen van informatie is. Mensen realiseren zich meestal niet dat alleen al in Nederland achter de schermen honderden vrijwilligers actief zijn. Wereldwijd zijn dat er duizenden. Het is heel terecht dat de Erasmusprijs naar de Wikipediagemeenschap gaat. De Erasmusprijs is ook een kroon op hun werk."

Ook in landen waar neutraliteit en open informatie niet vanzelfsprekend zijn, speelt Wikipedia een belangrijke rol, door kennis beschikbaar te maken waar die voorheen niet verkrijgbaar was. Met haar wereldwijde verspreiding en maatschappelijke impact doet Wikipedia recht aan het idee van één wereld in verscheidenheid. Het is een digitaal naslagwerk in verschillende talen, dat permanent in ontwikkeling is. Door haar open karakter draagt Wikipedia bij aan het besef dat bronnen van kennis niet neutraal zijn en steeds gewogen moeten worden. Met deze kritische aandacht voor tekst, bronnen en vermeerdering van kennis, sluit Wikipedia goed aan bij het gedachtegoed van Erasmus, wereldburger en naamgever van de prijs.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. De Erasmusprijs bestaat uit een geldbedrag van € 150.000. De prijs zal worden uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Wikipedia community op een nader vast te stellen datum in het najaar van 2015.