Nieuw Erasmus Essay door Willem Otterspeer

14 april 2016
In opdracht van de Stichting Praemium Erasmianum en in samenwerking met Amsterdam University Press, schreef Willem Otterspeer onlangs een nieuw Erasmus Essay, getiteld ‘Lof der dubbelzinnigheid’.

image

In het essay legt Otterspeer op erudiete wijze een verbinding tussen het werk van Erasmus, Huizinga en Juli Zeh. 'Lof der dubbelzinnigheid' gaat over de ernst van het spel. Otterspeer behandelt de werken ‘De lof der zotheid’ (1511) van Erasmus en ‘Homo ludens’ (1938) van Huizinga. Wat hebben die boeken ons nog te zeggen? De kern van beide werken is de botsing van twee levenshoudingen: de overtuiging dat elke zaak twee (of meer) kanten heeft tegenover de zekerheid dat er maar één kant is. Relativisme tegenover essentialisme, spel tegenover ernst. In een tijd van fundamentalisme en populisme is de verhouding tussen spel en ernst belangrijker dan ooit. Volgens Otterspeer vonden Erasmus en Huizinga een even prachtig als paradoxaal compromis: maak van ernst spel en van spel ernst.

Willem Otterspeer is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens essayist en biograaf.

Het essay ‘Lof der dubbelzinnigheid’ is recent verschenen en verkrijgbaar in boekwinkels en online.