Vacatures

De Stichting Praemium Erasmianum zoekt per 1 januari 2017 een Voorzitter (m/v), onbezoldigd.

De Stichting Praemium Erasmianum is een culturele instelling die actief is op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten. De Stichting reikt jaarlijks de prestigieuze Erasmusprijs uit aan een laureaat die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan cultuur of wetenschap. Rond de prijsuitreiking worden diverse activiteiten georganiseerd. Tevens reikt de Stichting jaarlijks studieprijzen uit voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geestes- of maatschappijwetenschappen. De Stichting heeft een breed samengesteld bestuur en een klein bureau, gevestigd in Amsterdam. Zijne Majesteit de Koning is Regent van de Stichting.

Wegens het vertrek per 1 januari 2017 van de huidige voorzitter, die het maximale aantal bestuurstermijnen heeft bereikt, zoekt het bestuur van de Stichting een

Voorzitter (m/v)

De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen van het Algemeen bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum. Het bestuur bestaat uit ca. twintig leden, afkomstig uit culturele, wetenschappelijke en zakelijke kringen in Nederland. Het bestuur komt ca. drie maal per jaar bijeen en bepaalt jaarlijks het thema en de prijswinnaar van de Erasmusprijs, daarin inhoudelijk gevoed door adviescommissies. Ieder jaar staat een ander wetenschappelijk of cultureel thema centraal als onderwerp van de Erasmusprijs. Daarnaast bepaalt het bestuur samen met de directie het beleid van de stichting en is verantwoordelijk voor de financiën. Het bestuur heeft de praktische organisatie van dit beleid gedelegeerd aan de directeur, die met een klein bureau (totaal 1,6 fte) verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De voorzitter werkt nauw samen met de directeur van de Stichting, evenals met de penningmeester en vicevoorzitter. De voorzitter heeft een representatieve en protocollaire rol tijdens de prijsuitreiking. Het tijdsbeslag van het voorzitterschap behelst ca. tien bijeenkomsten per jaar, variërend van vergaderingen tot prijsuitreikingen.

Concreet gaat het om de volgende taken:

 • Samen met het bestuur en de directeur het beleid van de Stichting vorm geven;
 • Een constructief klankbord vormen voor de directie;
 • Een actieve rol spelen bij de totstandkoming van de keuze van het thema en de prijswinnaar van de Erasmusprijs;
 • Een representatieve rol vervullen bij de uitreikingen van de Erasmusprijs en de studieprijzen;
 • Leiding geven aan de vergaderingen van het Algemeen bestuur.
   

Functievereisten:

 • Gezaghebbende en verbindende persoonlijkheid;
 • Kennis van zaken op het kruispunt van kunst, wetenschap en bedrijfsleven;
 • Breed netwerk en veelzijdige belangstelling;
 • Gevoel voor diplomatieke en internationale verhoudingen;
 • Aantoonbare affiniteit met (en kennis van) kunst, sociale- en geesteswetenschappen;
 • Ruime bestuurservaring in wetenschappelijke, politieke en/of culturele organisaties;
 • In staat om een vertrouwensband op te bouwen met de directie en te fungeren als gesprekspartner;
 • Hoogwaardige academische achtergrond en kwalificaties.


Salaris en indiensttreding:
Het voorzitterschap van de Stichting is een erefunctie, en derhalve onbezoldigd. De voorzitter dient beschikbaar te zijn met ingang van januari 2017.

Contact:
Uw sollicitatie, voorzien van een korte motivatie, ontvangen wij graag vóór 20 mei 2016 via het e-mailadres vacature@erasmusprijs.org, gericht aan: Het Bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum, t.a.v. Lucia Aalbers, secretaris, Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam.