Tirza Cramwinckel

Winnaar Dissertatieprijs 2023

Dissertatie
Voorlichting door de Belastingdienst in rechtsstatelijke context. Een juridisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek naar gewekt vertrouwen.

Promotor: Prof. mr. dr. J.P. Boer & Prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau
Copromotor: Prof. dr. A. Verhagen
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid