Tirza Cramwinckel

Winner Dissertation Prize 2023

Dissertatie
Voorlichting door de Belastingdienst in rechtsstatelijke context. Een juridisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek naar gewekt vertrouwen.

Supervisor: Prof. mr. dr. J.P. Boer & Prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau
Co-supervisor: Prof. dr. A. Verhagen
Nomination: Leiden University, Faculty of Law