Bestuur Stichting Praemium Erasmianum

 • Zijne Majesteit de Koning
  Regent
   
 • Jet de Ranitz
  Voorzitter
  Voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Inholland
 • Xandra Schutte
  Vicevoorzitter
  Hoofdredacteur De Groene Amsterdammer
 • Tom de Swaan
  Penningmeester
  President-commissaris ABN AMRO Bank
 • Maarten Asscher
  Schrijver
 • Barnita Bagchi
  Literatuurwetenschapper, Universiteit Utrecht
 • Andreas Blühm
  Directeur Groninger Museum
 • Jeroen Geurts
  Hoogleraar Translationele Neurowetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mieke Gerritzen
  Ontwerper / curator
 • Bas ter Haar Romeny
  Hoogleraar Oude geschiedenis van het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Rick Lawson
  Hoogleraar Europees Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden
 • Jos de Mul
  Hoogleraar Wijsgerige Antropologie, Faculteit Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Nazmiye Oral
  Actrice / auteur
 • Marlou Schrover
  Hoogleraar Migratiegeschiedenis, Universiteit Leiden
 • Sven Arne Tepl
  Algemeen & artistiek directeur Residentie Orkest Den Haag
 • Ellen Walraven
  Artistiek directeur Theater Rotterdam
   
 • Waarnemer:
  Jan Snoek, namens Zijne Majesteit de Koning

Bureau

 • Shanti van Dam
  Directeur
 • Jasmijn Kooijmans
  Secretaris
 • Milou de Rooij
  Producer Events