Bestuur Stichting Praemium Erasmianum

 • Zijne Majesteit de Koning
  Regent
   
 • Xandra Schutte
  Voorzitter
  Hoofdredacteur, De Groene Amsterdammer
 • Sven Arne Tepl
  Vicevoorzitter
  Algemeen & artistiek directeur, Residentie Orkest Den Haag
 • Peter Blom
  Penningmeester
  Voormalig bankier, toezichthouder
 • Maarten Asscher
  Schrijver
 • Barnita Bagchi
  Hoogleraar World Literatures: English, Universiteit van Amsterdam
 • Andreas Blühm
  Directeur, Groninger Museum
 • Antoine Buyse
  Hoogleraar Mensenrechten, Universiteit Utrecht
 • Mieke Gerritzen
  Ontwerper / curator
 • Lotte Jensen
  Hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Marije Meerman
  Regisseur
 • Judi Mesman
  Hoogleraar Interdisciplinaire Bestudering van Maatschappelijke Uitdagingen, Universiteit Leiden
 • Jos de Mul
  Hoogleraar Wijsgerige Antropologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Nazmiye Oral
  Actrice / auteur
 • Vamba Sherif
  Schrijver / journalist
 • Petra Sijpesteijn
  Hoogleraar Arabische taal en cultuur, Universiteit Leiden
   
 • Waarnemer:
  Jan Snoek, namens Zijne Majesteit de Koning

Bureau

 • Shanti van Dam
  Directeur
 • Britt Kroon
  Programmacoördinator