Privacy

Privacyverklaring Stichting Praemium Erasmianum

[10 mei 2021]

Uw privacy is voor de Stichting Praemium Erasmianum (hierna te noemen de Stichting) van groot belang. De Stichting houdt zich dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat de Stichting:

 • De doeleinden duidelijk vastlegt voordat de Stichting uw persoonlijke gegevens verwerkt, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaat en enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden van de Stichting;
 • Expliciet toestemming vraagt voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treft om uw persoonlijke gegevens te beschermen. De Stichting legt deze verplichtingen
  ook op aan partijen die persoonsgegevens namens de Stichting verwerken;
 • Uw rechten respecteert, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij de Stichting en deze zal uw gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat de Stichting (mogelijk) doet met informatie die de Stichting over u heeft.

Als u vragen heeft of wilt weten wat de Stichting precies van u bijhoudt, neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Contactgegevens geïnteresseerden en genodigden
De Stichting houdt een adressenbestand bij met geïnteresseerden en genodigden. Dit doet de Stichting om uitnodigingen te versturen en u tussentijds op de hoogte te houden van relevante informatie. Hiervoor gebruikt de Stichting NAW-gegevens, e-mailadres en hoedanigheid. Hier heeft de Stichting een legitiem belang bij. Het belang is ervoor te zorgen dat de Stichting alle genodigden en geïnteresseerden kan benaderen. Daarvoor gebruikt de Stichting alleen de noodzakelijke contactgegevens. Doordat de Stichting zorgvuldig met uw gegevens omgaat en u altijd kunt verzoeken om het verwijderen van uw gegevens, blijven uw privacyrechten gewaarborgd. Wanneer uw gegevens veranderen, verzoekt de Stichting u om deze wijzigingen aan de Stichting door te geven om het adressenbestand actueel te houden.

Verstrekken aan derden
De Stichting werkt met externe partijen samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens kunnen ontvangen. In het geval van uitnodigingen voor een evenement deelt de Stichting uw gegevens met de locatie voor beveiligingsdoeleinden. 

Verzenden van nieuwsbrieven
De Stichting heeft een nieuwsbrief en u wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees wanneer u daar toestemming voor geeft. In de nieuwsbrief leest u nieuws en informatie over de prijzen en alles daaromheen. Hiervoor gebruikt de Stichting uw naam en e-mailadres. Dit doet de Stichting op basis van uw toestemming. De Stichting bewaart deze informatie totdat u het abonnement opzegt.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden
De Stichting werkt samen met een e-mailmarketing-aanbieder (MailChimp), die uw hierboven genoemde persoonsgegevens kan ontvangen.

Contact
Via de contactgegevens op de website van de Stichting kunt u met de Stichting in contact komen en/of vragen stellen. Hiervoor gebruikt de Stichting uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doet de Stichting op basis van uw toestemming. De Stichting bewaart deze informatie totdat u tevreden bent met de reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geeft de Stichting uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als de Stichting dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor de Stichting van groot belang. De Stichting zorgt dat uw gegevens goed beveiligd zijn. De Stichting past de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze werkwijze of organisatie verandert, zal de Stichting ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en u kunt regelmatig kijken of er nieuwe versies zijn. De Stichting zal haar best doen om wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens de Stichting van u heeft, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens de Stichting heeft en wat de Stichting daarmee doet;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die de Stichting heeft;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • een bepaalde verwerking beperken;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

De Stichting kan u voor de afhandeling van een verzoek om uitoefening van bovenstaande rechten vragen om meer informatie, en indien dat nodig is om u te identificeren.

De Stichting zal in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als de Stichting deze termijn verlengt, zal de Stichting u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar spe@erasmusprijs.org. De Stichting pakt elke klacht intern op en communiceert dit verder met u.

Als u vindt dat de Stichting u niet op de juiste manier heeft geholpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Praemium Erasmianum
Maliebaan 104
3581 CZ Utrecht

E-mailadres: spe@erasmusprijs.org
Telefoon: 06-57594436

KvK nummer: 41200350