Privacy

De Stichting Praemium Erasmianum vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).