Ben P. Vermeulen

Winner Dissertation Prize 1990

Dissertatation
De Vrijheid van Geweten, een fundamenteel rechtsprobleem.

Nomination: Erasmus Universiteit Rotterdam