Peter Romijn

Winner Dissertation Prize 1990

Dissertation
Snel, streng en rechtvaardig. Politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van ‘foute’ Nederlanders, 1945-1955

Nomination: Rijksuniversiteit Groningen