Clé M. Lesger

Winner Research Prize 1991

Dissertation
Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Nomination: University of Amsterdam