Tobias H. Stark

Winner Dissertation Prize 2012

Dissertation
Integration in Schools. A Process Perspective on Students’ Interethnic Attitudes and Interpersonal Relationships

Supervisors: Prof. dr A. Flache, Prof. dr R.J. Bosker, Prof. dr D.R. Veenstra
Nomination: University of Groningen, Faculty of Behavioural and Social Sciences, department sociology

Report by the selection committee

Het promotieonderzoek van de heer Stark begint bij een belangrijk en actueel maatschappelijk vraagstuk. De vraag is wat de consequenties zijn van gemengde scholen voor de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving. De auteur levert met vernieuwende theoretische analyse en innovatieve toepassing van geavanceerd sociaal netwerkonderzoek een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van deze vraag. Dit onderzoek heeft enerzijds geleid tot internationale publicaties, anderzijds heeft het ook een praktische toepassingswaarde, waarmee beleidsmakers hun voordeel kunnen doen. De vraag klinkt gemakkelijk, maar de antwoorden zijn, zoals je van goede wetenschap mag verwachten, dikwijls niet zo comfortabel zwart-wit als we soms zouden willen. Kortom, een zorgvuldig uitgevoerd onderzoek met aandacht voor de nuance.