R.J. de Folter

Winner Dissertation Prize 1988

Dissertation
Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault

Supervisor: Prof.dr. W. van Anrooij
Co-supervisor: Dr. G. Warnar
Nomination: Leiden University, Faculty of Humanities