Rudi A. te Velde

Winner Dissertation Prize 1991

Dissertation
Participatie en Substantialiteit. Over schepping als participatie in het denken van Thomas van Aquino

Nomination: VU Amsterdam