Rudi A. te Velde

Winnaar Dissertatieprijs 1991

Dissertatie
Participatie en Substantialiteit. Over schepping als participatie in het denken van Thomas van Aquino

Voordracht: Vrije Universiteit