M.E.I. Brienen

Winnaar Dissertatieprijs 2000

Dissertatie
Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems

Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen
Voordracht: Katholieke Universiteit Brabant, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Deze dissertatie is gigantisch van omvang; het is dan ook het resultaat van het promotieonderzoek van twee onderzoeksters, Dr M.E.I. Brienen en Dr E.H. Hoegen, die een gezamenlijk onderzoek hebben uitgevoerd naar de toepassing van een richtlijn van de Raad van Europa uit 1985 omtrent de bejegening van slachtoffers van misdrijven in het strafrechtelijke systeem. Dat onderzoek heeft betrekking op 22 landen, waarbij in de meeste gevallen de originele bronnen zijn bestudeerd. Centrale onderzoeksvraag is geweest welke maatregelen, die genomen zijn om het rechtssysteem in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn, hebben wel en welke niet gewerkt? Waarom zijn sommige jurisdicties succesvol terwijl andere falen? In dit boek worden de kritische succesfactoren opgespoord. Het boek heeft met de brede landenvergelijking die gemaakt wordt een grote documentaire en encyclopedische waarde. Daarnaast biedt het boek ook analyse, eigen theorievorming en synthese. Beschouwingen over de definitie van het begrip slachtoffer zijn zowel voor de wetenschap van groot belang als voor de directe toepassing in het strafrecht. De internationale betekenis van het boek, waarop al met veel bewondering is gereageerd, is evident. Het is uniek in zijn perspectief en nuttig.