Christophe C.J. Van Eecke

Winnaar Dissertatieprijs 2016

Dissertatie
Pandaemonium: Ken Russell’s Artist Biographies as Baroque Performance

Promotoren: Prof.dr. M. Meijer, Prof.dr. Karel Vanhaesebrouck
Copromotor: Dr. J. Post
Voordracht: Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie

Deze dissertatie analyseert op een verrassende wijze de autobiografische benadering van de biograaf Ken Russell vanuit het filmisch genre. De auteur van dit boek ontwart de kluwen waarin Russell zijn eigen leven schrijft door het leven van anderen. Het onderwerp is qua aanpak en benadering bepaald onconventioneel. De analyse van Russells werk die Van Eecke pleegt, roept een Jeroen Bosch-achtige grillige en caleidoscopische wereld op. Het betreft hier ‘Life writing’ – toevallig ook het thema van de Erasmusprijs 2016 – op basis van audiovisuele interpretaties. De jury werd daarbij bijzonder getroffen door het vermogen van Van Eecke om film in schrift om te zetten, daarbij gebruikmakend van een heldere en gezaghebbende stijl. Het onconventionele karakter van de artiest Russell, die hier bestudeerd wordt, houdt daarmee gelijke tred met de uiterst originele en innovatieve betoging van de auteur van dit proefschrift.