Gerhard Hoogers

Winnaar Dissertatieprijs 2000

Dissertatie
De verbeelding van het souvereine. Een onderzoek naar de theoretische grondslagen van politieke representatie

Promotoren: Prof. Mr. D.J. Elzinga, prof. Dr. Th.J.M. Mertens
Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Deze studie stelt een gecompliceerd onderwerp uit de staatsleer en de politieke filosofie aan de orde, namelijk dat van de soevereiniteit van de staat en van de representatie ervan. Het boek is vooral een grondige ideeëngeschiedenis van Rousseau tot Gadamer. Rechtsfilosofie, politieke filosofie maar ook theologie wisselen elkaar op vaak verrassende wijze af. Toch werd het geen ‘omgevallen boekenkast’. De auteur neemt regelmatig stelling wat de helderheid van zijn betoog ten goede is gekomen. Het fenomeen politieke representatie wordt op een zeer evenwichtige en verhelderende wijze neergezet, dankzij de benadering via drie verschillende perspectieven: de staatsrechtelijke, de historische en de theoretische. De uitwerking van het concept politieke representatie biedt bovendien een aantrekkelijk referentiekader voor de meer praktische beoordeling van allerlei staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen, zoals het actuele debat over de wenselijke verhouding van referenda tegenover de indirecte, vertegenwoordigende democratie. Dit is een mooi en belangrijk werk: het fenomeen van de representatie dat nu zo onder druk staat in de vaderlandse politiek (met name de fundamentele vraag naar wie of wat de politieke partijen nog langer representeren) wordt grondig behandeld en geanalyseerd. Het werk geeft blijk van een grote wetenschappelijke rijpheid.