Irene van Renswoude

Winnaar Dissertatieprijs 2012

Dissertatie
License to Speak. The Rhetoric of Free Speech in Late Antiquity and the Early Middle Ages

Promotoren: Mw prof. dr M.B. de Jong, Prof. dr A.P. Orbán, Prof. dr M. Mostert
Voordracht: Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Geschiedenis, Universiteit Utrecht

Overwegingen van de selectiecommissie

Een boeiend proefschrift over een onderwerp dat tegenwoordig zeer actueel is: de vrije meningsuiting. De vraagstelling is hoe het klassieke vertoog over het vrije spreken voortleefde en veranderde in de late oudheid en vroege middeleeuwen, in hoeverre er sprake was van continuïteit en verandering. Het is een origineel en intrigerend onderwerp dat mevrouw Van Renswoude op een heel scherpzinnige en erudiete manier behandeld heeft. De auteur laat bijvoorbeeld zien hoe de sociale rol van waarheidssprekers verschoof: van de filosoof als criticaster, de kluizenaar en de heilige, naar de bisschop.