Paul Boelen

Winnaar Dissertatieprijs 2006

Dissertatie
Complicated Grief. Assessment, Theory, and Treatment

Promotoren: Prof. dr J. van den Bout, Prof. dr M.A. van den Hout
Voordracht: Universiteit Utrecht, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

De afstand tussen de praktijk van de klinische psychologie en de psychotherapie enerzijds en het wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden anderzijds is in het algemeen groot. Onderzoekers zijn vaak niet zelf in de praktijk actief als therapeut, de psychotherapeuten van hun kant hebben zelden de kans, ook als ze over onderzoekskwalificaties beschikken, nog zelf onderzoek te doen. Gecompliceerde rouw is geen officiële diagnostische categorie, maar wordt in de praktijk wel herkend in situaties waarin mensen niet zelfstandig over hun verlies heen blijken te kunnen komen. De eerste taak van de onderzoeker is dus vast te stellen of en hoe gecompliceerde rouw van bijvoorbeeld angst, depressie of de posttraumatische stress-stoornis is te onderscheiden. Hoe valt het optreden van gecompliceerde rouw te verklaren en op welke wijze kan de aandoening het beste behandeld worden? Pathogenese, assessment, diagnose, behandeling en prognose, een lange logische rij, maar zelden zo compleet terug te vinden in één studie als deze.