Matteo Bonelli

Winnaar Dissertatieprijs 2020

Dissertatie
A Union of Values. Safeguarding Democracy, the Rule of Law and Human Rights in the EU Member States.

Promotoren: Prof. dr. Monica Claes & Prof. dr. Bruno de Witte
Voordracht: Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

De afgelopen jaren ging veel aandacht in de EU uit naar de autoritaire wending in lidstaten. Doordat de consensus over onderwerpen als rechtsstaat en onafhankelijkheid van de rechter lijkt te verdwijnen, wordt de Europese samenwerking in haar fundament aangetast. Dit onderzoek is gedaan te midden van deze turbulente tijd: de auteur is al in 2014 begonnen en het onderzoek is in 2019 verdedigd. Deze dissertatie biedt een gedegen analyse van een heel relevant onderwerp.

De kern van zijn onderzoek betreft een heldere juridische analyse van de normen die op het spel staan en de procedurele mogelijkheden waarover de EU beschikt om die normen te beschermen. Maar de auteur heeft ook oog voor de politieke realiteit én voor de (historische, culturele) context in de betrokken landen. Het is knap hoe hij koers heeft gehouden terwijl de politieke en juridische ontwikkelingen elkaar tijdens zijn onderzoek snel opvolgden. De jury heeft dit boek helder geschreven, de conclusies genuanceerd en de beleidsaanbevelingen realistisch bevonden.