Lisette Wijnia

Winnaar Dissertatieprijs 2015

Dissertatie
Motivation and Achievement in Problem-Based Learning: The Role of Interest, Tutors, and Self-Directed Study

Promotor: prof. dr H.G. Schmidt
Co-promotores: dr S.M.M. Loyens en prof. dr E. Derous
Voordracht: Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie

Het promotieonderzoek van Lisette Wijnia heeft als doel om een beter beeld te krijgen van de rol van het Probleem-Gestuurd Onderwijs (PGO) bij het bevorderen van de autonome motivatie van studenten en de daarop volgende leerprestaties. Het antwoord is bevestigend, maar met een aantal opvallende kanttekeningen. Werkelijk zelfgestuurd leren blijkt een complexe vaardigheid, die meer ondersteuning en training vergt dan nu veelal wordt geboden. Zonder docent zal het niet goed kunnen slagen. Het internationale belang van Probleem-Gestuurd Onderwijs is mede door het toenemend gebruik van ICT en sociale media sterk toegenomen. Zowel voor de wetenschap als voor de onderwijspraktijk in algemene zin is deze studie van groot belang en bovendien heel interessant om te lezen.