Ardi P.A. Roelofs

Winnaar Dissertatieprijs 1993

Dissertatie
Lemma retrieval in speaking

Promotoren: Prof. dr. W.J.M. Levelt, Prof. dr. G.A.M. Kempen
Voordracht: Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Sociale Wetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

Het proefschrift heeft als onderwerp de vraag hoe een spreker zo gauw het juiste woord weet te kiezen voor een uit te drukken begrip. Onze woorden (technisch ‘lemma’s’ genoemd) hebben zowel semantische als syntactische eigenschappen, waardoor zij scharnieren vormen tussen uit te drukken betekenis en voortgaande zinsbouw. Een theorie over het spreken is dus wezenlijk incompleet zonder een model van lexicale selectie. Bestaande theorieën waren tot nu toe aantoonbaar onjuist. Het is de heer Roelofs gelukt een nieuwe theorie te ontwikkelen, de computer-implementatie en de empirische verificatie te leveren. De wezenlijke stap was de keuze voor een, weliswaar controversiële, zgn. niet-decompositionele theorie. De oplossing van de heer Roelofs is daarentegen mathematisch volkomen expliciet en de empirische basis is buitengewoon solide.