Erlend P.J.M. de Groot

Winnaar Dissertatieprijs 2001

Dissertatie
De Atlas Blaeu-Van der Hem. De verzamelde wereld van een 17de-eeuwse liefhebber

Promotoren: Prof. dr B.H. Aikema, Prof. dr G. Schilder
Voordracht: Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit proefschrift is een studie van een bijzonder opmerkelijk voortbrengsel van de Gouden Eeuw, de verzamelatlas van de Amsterdamse jurist Laurens van der Hem. Zesenveertig banden met tekeningen, prenten en manuscripten, die in totaal een enorm breed beeld van de wereld geven. Een interpretatieve studie die het project van Van der Hem in nationaal en internationaal perspectief plaatst, vormde de taak van de onderzoeker. Een dergelijk onderzoek vraagt een bijzonder brede kennis van de onderzoeker, op het gebied van de kunstgeschiedenis, cartografie, topografie, boekgeschiedenis, ethnografie en mentatiteitsgeschiedenis. Het boek geeft een duidelijk en samenhangend beeld van inhoud, ontstaan, bedoeling en receptie van de atlas.