Bas ter Haar Romeny

Winnaar Dissertatieprijs 1998

Dissertatie
A Syrian in Greek Dress. The Use of Greek, Hebrew and Syriac Biblical Texts in Eusebius of Emesa’s Commentary on Genesis

Promotoren: Prof. dr. L. van Rompay en Prof. dr. A. van der Kooij
Voordracht: Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit der Letteren

Overwegingen van de selectiecommissie

Geboren omstreeks 300 in de stad Edessa, heeft Eusebius een Griekse opvoeding gekregen. Uiteindelijk werd hij bisschop van de gehelleniseerde Syrische stad Emesa. Eusebius’ commentaar op het bijbelboek Genesis, het onderwerp van dit proefschrift, is oorspronkelijk in het Grieks geschreven, maar niet in directe overlevering bewaard. Het geheel is echter wel bewaard in een Armeense vertaling. Meer dan zijn Griekse voorgangers worstelt Eusebius met het probleem dat de Griekse Bijbel een vertaling is uit het Hebreeuws en niet altijd precies de bedoeling van de oorspronkelijke bijbelse schrijver weergeeft. De alternatieve bijbellezingen vormen het fundament van het proefschrift. De primaire bronnen in drie zeer verschillende talen (Grieks, Armeens, Syrisch) worden aan minutieuze tekstkritische en inhoudelijke studie onderworpen. Op unieke wijze maakt de auteur Eusebius en zijn worsteling met drie bijbels tot illustratie van de taal- en culturele situatie in het vierde-eeuwse Syrië.