Eliza Ngutuku

Winnaar Dissertatieprijs 2022

Dissertatie
Rhizomatic Cartographies of Children’s Lived Experience of Poverty and Vulnerability in Siaya, Kenya.

Promotor: Prof. mr. dr. C.J.M. Arts
Copromotor: Dr. L.A. Okwany
Voordracht: Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale -en Gedragswetenschappen

 

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit proefschrift beschrijft een eenjarige etnografische studie over hoe kinderen hun dagelijks leven ervaren in Siaya. Deze regio in Kenia wordt gekenmerkt door grote armoede, en scoort laag op de welzijnsindex voor kinderen. Aan de oppervlakte is het al eenvoudig te zien waarom zo’n studie wetenschappelijk en maatschappelijk relevent is, maar dit onderzoek gaat dieper.

In plaats van kernbegrippen als ‘armoede’, ‘kwetsbaarheid’, rechten en zelfs ‘kind zijn’ op te vatten als vanzelfsprekend en lineair, neemt dit proefschrift een open, vragende houding aan ten opzichte van dominante interpretaties van die termen. Met deze aanpak laat de studie overtuigend zien hoe deze concepten sociaal geconstrueerd zijn, en dat het kritiekloos overnemen van deze concepten onherroepelijk leidt tot een zeer beperkt begrip. Zonder zulke beperkingen is er ruimte voor contradicties, en voor innovatieve en kritische manieren om de geleefde ervaringen van kinderen te begrijpen.

Een onderzoek naar kwetsbare kinderen kan gemakkelijk verworden tot een reeks verdrietige verhalen, maar dit proefschrift slaagt er glansrijk in om deze verhalen te analyseren en om te vormen tot iets groters dan de som van individuele ervaringen, en verschaft zo inzichten in ongemakkelijke waarheden. Deze integratieve aanpak maakt dit proefschrift relevant voor alle academische disciplines die jeugd, armoede, ontwikkeling en mensenrechten bestuderen.

Hoewel de centrale thema’s en de literatuur van dit onderzoek een uitdaging vormen, is dit proefschrift bijzonder inspirerend geschreven. Het neemt de lezer mee op een reis van het ene naar het andere prachtig geformuleerde, diepe inzicht. Deze dissertatie is veelomvattend in haar reikwijdte en diepte, indrukwekkend in haar vernieuwende aanpak, en inspirerend in haar inzichten over de taal en de werking van ongelijkheid op lokaal en mondiaal niveau. Een ware winnaar volgens de jury.