Eva Groen-Reijman

Winnaar Dissertatieprijs 2019

Dissertatie
Deliberative Political Campaigns: Democracy, Autonomy and Persuasion

Promotor: Prof. dr. Beate Roessler
Copromotor: Dr. Robin Celikates
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen (Politieke filosofie & digitale media)

Overwegingen van de selectiecommissie

Waar ligt de grens tussen politiek informeren, kritisch debat en manipulatie tijdens politieke campagnes? Een ingewikkelde samengestelde vraag die de auteur van dit proefschrift op uiterst heldere wijze weet te behandelen. Dit onderzoek naar het belang van ‘deliberatie’ voor democratische politiek, en de vraag of campagnetechnieken zoals framen en spinnen bijdragen aan deliberatie of daarop juist inbreuk maken, wordt door Groen-Reijman op originele en interdisciplinaire wijze aangepakt.

Toegepaste onderzoeksgebieden zijn politieke psychologie, politieke filosofie en politieke communicatiestudies, een groeiende berg aan recente inzichten waarmee de auteur handig en doeltreffend jongleert. Nieuwe campagnetechnieken worden onbevooroordeeld onderzocht, wat leidt tot verrassende en positievere oordelen dan gangbaar in het hedendaags debat. De jury was getroffen door de originele en genuanceerde kijk en vermoedt dat Erasmus dit toegankelijk geschreven betoog graag gelezen zou hebben. De afstandelijke blik gaat in dit boek immers gepaard met een voelbare zorg om de staat van de huidige westerse democratieën. Het plaatst het boek daarmee in een Erasmiaanse traditie waarbij wetenschappelijk onderzoek de publieke sfeer informeert en dient.