M.J. de Jong

Winnaar Dissertatieprijs 2007

Dissertatie
Isaiah among the Ancient Near Eastern Prophets. A Comparative Study of the Earliest Stages of the Isaiah Tradition and the Neo-Assyrian Prophecies (UL)

Promotoren: Prof. dr A. van der Kooij, Prof dr W.H. van Soldt, Prof. dr M.H.E. Weippert
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Godgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Deze dissertatie gaat over de profetie als historisch verschijnsel. De analyse van de vroegste stadia van de traditie van de oudtestamentische profeet Jesaja laat een datering zien van de tweede helft van de achtste eeuw voor Christus. De historische achtergrond van deze teksten is het Assyrische rijk. Vervolgens vergelijkt de auteur het Jesaja materiaal met de Assyrische profetieën uit dezelfde tijd. Het resultaat is een overtuigende nieuwe visie op de bijbelse profeet Jesaja.