Fred Spier

Winnaar Dissertatieprijs 1993

Dissertatie
Religious Regimes in Peru

Promotoren: Prof. dr. J. Goudsblom, Prof. dr. M.M.G. Bax
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

De dissertatie van de heer Spier is een tour de force gezien de brede opzet qua onderwerp en benadering. Het behandelt de rol van de religie in de Peruaanse samenleving van de vroegste tijden waarover informatie beschikbaar is tot heden. De auteur heeft hiervoor gebruik gemaakt van literatuurstudie voor de vroegste periode, archiefonderzoek voor de koloniale periode en het meer recente verleden, en veldonderzoek voor de huidige situatie. Het proefschrift levert een belangrijke en oorspronkelijke bijdrage aan zowel de kennis van de ontwikkeling van kerk en staat in Peru als aan de algemene theorievorming over religieuze regimes.