Els van Wijngaarden

Winnaar Dissertatieprijs 2017

Dissertatie
Ready to give up on life. A study into the lived experience of older people who consider their lives to be completed and no longer worth living

Promotoren: Prof. dr. C. Leget, Prof dr. A. Goossensen
Voordracht: Universiteit voor Humanistiek

Overwegingen van de Selectiecommissie

Dit proefschrift behandelt een brisant maatschappelijk thema, namelijk het fenomeen ‘voltooid leven’, op een uitgewogen, heldere en fijnzinnige wijze. De auteur onderzoekt de wetenschappelijke context waarbinnen over dit fenomeen geschreven wordt. Aan de hand van interviews werkt zij uit welke factoren een rol spelen bij ouderen die uit het leven willen stappen. Het betreft empirisch onderzoek, dat op een interessante en gedegen manier is ingebed tussen enerzijds een overzicht van bestaande regelingen en anderzijds externe kritiek. In haar onderzoek verbindt de auteur diverse wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden zoals de fenomenologie, de psychologie van de medische studies en de ethiek. De combinatie van individuele geschiedenissen, sociale structuur en morele beschouwing maakt dit tot een zeer afgewogen studie. Wereldwijd is dit bovendien het eerste onderzoek dat empirische argumenten aandraagt in het debat over rationele suïcide; tot op heden was dit vooral een theoretisch debat. De jury was onder de indruk van de kwalitatieve analyse en hoopt dat het werk een exemplarische rol zal spelen in toekomstige debatten over deze belangrijke maatschappelijke kwestie.