Anja F.J.M. de Feijter

Winnaar Dissertatieprijs 1994

Dissertatie
Luceberts ‘Apocrief/de analphabetische naam’. Het historisch debuut in het licht van de intertekst van Joodse mystiek en Holderin

Voordracht: Vrije Universiteit