Kila van der Starre

Winnaar Dissertatieprijs 2022

Dissertatie
Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie.

Promotor: Prof. dr. Geert Buelens
Copromotoren: Dr. Laurens Ham, Dr. Yves T’Sjoen
Voordracht: Universiteit Utrecht, Faculteit der Geesteswetenschappen

 

Overwegingen van de selectiecommissie

Met haar omvangrijke en veelzijdig opgezette onderzoek ging Kila van der Starre op zoek naar poëzie in de breedte: niet slechts op papier en in de literaire (‘boekcentrische’) wereld, maar ook daarbuiten: graffiti, tatoeages, T-shirts, rouwadvertenties, koffiemokken, sociale media, kussenslopen, posters. Poëzie blijkt geen intieme bezigheid van kleine groepjes beoefenaren en liefhebbers te zijn, maar gedichten zijn overal. En als gedichten overal zijn, dan kunnen ze dus ook op heel veel plaatsen en op heel veel manieren aanknopingspunten bieden voor literatuureducatie, leesbevordering, poëzielessen, crowdfunding, community building en alle andere vormen van levende, laagdrempelige literaire en sociale cultuur.

Het proefschrift maakt enerzijds indruk door zijn grondige methodologie en anderzijds door zijn buitengewone toegankelijkheid. Het een en het ander versterken elkaar zelfs, doordat de uitgebreide enquêtes die Van der Starre uitzette, net zozeer buiten de literatuurwetenschappelijke omheiningen reikten als dat met haar onderwerp zelf het geval is. Haar onderzoek is daarmee ook een schoolvoorbeeld van een promotietraject als een open proces, met alle voordelen en opbrengsten van dien. De genoemde toegankelijkheid wordt bovendien nog versterkt door de uiterst heldere en leesbare stijl waarin dit omvangrijke boek is geschreven.

Kortom, dit is een bijzonder originele, geëngageerde en ook in praktisch opzicht toepasbare dissertatie. In deze ideologisch sensitieve tijden biedt dit onderzoek zeer hanteerbare uitkomsten, waarmee handen en voeten gegeven kunnen worden aan onderwerpen als diversiteit, inclusie, democratisering en toegankelijkheid op het terrein van de poëzie. Anders gezegd: Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie is streetwise literatuurwetenschap met een hoge maatschappelijke relevantie. Een prachtig boek.