Ricky van Oers

Winnaar Dissertatieprijs 2014

Dissertatie
Deserving Citizenship. Citizenship Tests in Germany, the Netherlands and the United Kingdom

Promotoren: Prof. mr C.A. Groenendijk, Prof. mr B. de Hart
Voordracht: Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

In dit proefschrift onderzoekt Ricky van Oers de doelstellingen, de inhoud en de effecten van de geformaliseerde burgerschapstests die het afgelopen decennium in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn ingevoerd. Zij heeft daarbij gegevens gecombineerd die met verschillende onderzoeksmethoden werden verkregen: analyse van politieke debatten, inhoudsanalyse van de teksten, statistische informatie over de effecten van de invoering, en interviews met de betrokkenen. Veel aandacht besteedt zij aan de effecten van de invoering van de burgerschapstesten in alle drie de onderzochte landen. Haar werk heeft sterk de aandacht getrokken en houdt politici een spiegel voor door de effecten te vergelijken met de doelstellingen. Een belangrijke studie, waar wij graag de studieprijs voor toekennen.