Boudewijn P. de Bruin

Winnaar Dissertatieprijs 2005

Dissertatie
Explaining Games. On the Logic of Game Theoretic Explanations

Promotoren: Prof. dr J.F.A.K. van Benthem, Prof. dr M.J.B. Stokhof
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

Het vakgebied van de formele logica wordt tot het brede terrein van de humaniora gerekend. Het onderwerp van het proefschrift van Boudewijn de Bruin is de verklarende kracht van de speltheorie in de verklaring van menselijk handelen. Het onderwerp wordt benaderd vanuit zowel een formeel-logische als een filosofische invalshoek. Het boek bevat een diepgaand logisch onderzoek van de epistemische condities waaraan dient te zijn voldaan, wil een bepaald speltheoretisch oplossingsconcept toepasbaar zijn. Logisch-wiskundige precisie en filosofische diepgang worden in dit werk verenigd. Het gaat hem niet alleen om kritische analyses, maar hij levert ook positieve bijdragen. Het proefschrift vormt een belangrijke bijdrage aan een beter inzicht in de reikwijdte van de speltheorie als model voor de verklaring van menselijk handelen. Dat is niet alleen van belang voor de geesteswetenschappen, maar evenzeer voor vakken als economie, politieke wetenschappen of sociaal-ethische vraagstukken. Zeer specialistisch, technisch en fundamenteel, maar in principe met een breed toepassingsbereik.