Brigitte E.S.L. Chin-A-Fat

Winnaar Dissertatieprijs 2004

Dissertatie
Scheiden: (ter)echter zonder rechter?

Promotoren: Prof. mr J.E. Doek, Prof. dr R.A.R. Bullens
Voordracht: Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Mevrouw Chin-a-Fat levert met haar proefschrift een fundamentele bijdrage aan de inspanningen om te komen tot een regelgeving en praktijk die kan helpen de echtscheidingen in ons land te de-juridiseren en te de-polariseren. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 40.000 echtscheidingen uitgesproken. Dit gaat gepaard met juridische procedures die vaak de pijn van de scheiding nog verergeren. De meningsverschillen over de regeling van de gevolgen van de scheiding (bijv. gezag over de kinderen, alimentatie) groeien in de juridische procedures makkelijk uit tot conflicten waarover een jarenlange in juridische kaders gevangen strijd wordt gevoerd. Reeds jaren wordt daarom geprobeerd om althans de risico’s van juridische polarisatie te verminderen. Dit heeft geleid tot de introductie van de scheidingsbemiddeling en van voorstellen voor de invoering van de mogelijkheid te scheiden zonder rechterlijke tussenkomst. In haar proefschrift geeft mevrouw Chin-a-Fat een degelijke analyse van de bestaande theorieën en praktijken van scheidingsbemiddeling met aandacht voor ontwikkelingen in het buitenland. Zij presenteert bovendien een schat aan empirisch materiaal ontleend aan eigen onderzoek en onderzoek in de Verenigde Staten. Vervolgens doet zij voorstellen voor regelgeving met betrekking tot de scheidingsbemiddeling, rekening houdend met buitenlandse bevindingen, en met rechtswaarborgen voor alle in het scheidingsproces betrokken partijen. Vernieuwend zijn haar ideeën over de mogelijke rol van minderjarige kinderen in dit proces.