A.R.T. Jonkers

Winnaar Dissertatieprijs 2000

Dissertatie
North by Northwest. Seafaring, Science and the Earth’s Magnetic Field (1600-1800)

Promotoren: Prof. Dr C.A. Davids, dr. A. Jackson
Voordracht: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Letteren

Overwegingen van de selectiecommissie

Dit boek, bestaande uit twee delen, is een bijzonder voorbeeld van interdisciplinair onderzoek. Het gaat over het verband tussen veranderingen in het aardmagnetisch veld, het denken over aardmagnetisme en de manier waarop in de navigatiepraktijk van Europese zeevarende naties in de 17de en 18de eeuw met de effecten van aardmagnetisme werd rekening gehouden. In zijn studie combineert Jonkers verworvenheden van de geofysica met kennis, inzichten en methoden uit de wetenschapsgeschiedenis, ideeëngeschiedenis en maritieme geschiedenis. Het betreft een grondige, empirische natuurwetenschappelijke studie m.b.t. gegevens uit het verleden. Methodisch is deze studie daarom heel bijzonder: verschillende brongegevens worden op een stelselmatige manier verwerkt en geanalyseerd. Het boek heeft zowel voor historici als voor natuurwetenschappers een bijzondere waarde. De auteur weet zijn kennis en talenten op beide gebieden op unieke manier te benutten en aan zijn onderwerp daarmee een grote meerwaarde te verlenen.